Mgr Agnieszka Całka

Specjalista psychologii

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 1644)

Studiowała psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Z  wyróżnieniem uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez PARP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Szpitalu Wolskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Od 2012 roku współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. Od 2013 roku pracuję w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na oddziale leczenia uzależnień. Pracuje także w prywatnych gabinetach.

W 2015 roku uczestniczyła w programie profilaktycznym:  Szkolenie terapeutyczno – profilaktyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Praw Kobiet w Żyrardowie. Autorka scenariuszy warsztatów, oraz prowadząca warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień.

Pracuje pod stałą superwizją licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończone szkolenia:

 • Uniwersytet SWPS, Centrum Studiów Podyplomowych SWPS w Warszawie: Dialog Motywujący
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach: Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień. Konferencja naukowo – szkoleniowa
 • Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie: Staż kliniczny
 • Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie: Szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych
 • Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie: Szkolenie dotyczące uzależnień i wpółuzależnienia
 • Szpital Wolski Oddział Dzienny Psychiatryczny w Warszawie: Staż psychoterapeutyczny
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii Klinika Nerwic w Warszawie: Staż kliniczny
 • Grupa Synapsis w Warszawie: Vademecum Terapeuty Rodzinnego; Szkolenie dotyczące terapii par i rodzin

W Centrum Medycznym Macromedica oferuję:

 • konsultacje osób dorosłych
 • psychoterapie indywidualną
 • psychoterapie grupową
 • pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, uzależnień behawioralnych takich jak:  hazard, uzależnienie od komputera, zakupoholizm, jak również używających w.w  substancji w sposób szkodliwy
 • psychoterapie osobom współuzależnionym – osoby doświadczające konsekwencji uzależniania osoby bliskiej
 • psychoterapie DDA, DDD – osoby, które dorastały w rodzinie gdzie występował problem uzależnienia, lub inne zachowania dysfunkcyjne, co powoduje trudności w funkcjonowaniu w ich dorosłym życiu