Dr n. med Marta Leńska- Mieciek

specjalista neurologii

Doktor Marta Leńska- Mieciek jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z neurologii.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Klinice Neurologii i Epileptologii CMKP Szpitala im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie na stanowisku adiunkta.

W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „ Zaburzenia unerwienia autonomicznego układu sercowo-naczyniowego a występowanie omdleń i stanów przedomdleniowych u osób z chorobą Parkinsona”.

W 2008 roku zdobyła międzynarodowy certyfikat z neurosonologii pod auspicjami European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics.

Jest współautorką podręczników: „Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych”, „Neurologia – analiza przypadków klinicznych”, „Podstawy neurologii dla lekarzy rodzinnych” oraz wykładowcą na wielu kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii i medycyny rodzinnej.

W 2016 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny neurologii min.

– Chochoł P, Leńska-Mieciek M. Atypowe objawy udaru mózgu. Neurologia po Dyplomie. 2014; 9 (4): 42-48.

– Leńska-Mieciek M. Psychogenne zaburzenia ruchowe. Postępy Nauk Medycznych. 2013; 26 (10): 710-714.

– Fiszer U, Leńska-Mieciek M. Zakażenia układu nerwowego. W: Fiszer U, Michałowska M (red.). Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2010, 176-193.

– Leńska-Mieciek M. Podstawowe objawy i zespoły neurologiczne. W: Fiszer U, Michałowska M (red.). Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2010, 28-44.

– Leńska-Mieciek M, FiszerU. Zespół niespokojnych nóg – trudności diagnostyczne. Aktualności Neurol. 2003, 1(3): 40-45.

– Jędrzejczak J, Leńska-Mieciek M, Tomik B. Wieloletni przebieg naturalnego rozwoju nierozpoznanej padaczki – trudności diagnostyczne. Epileptologia 2002, 10:163-176.

– Leńska – Mieciek M, Derecka-Charzyńska I, Fiszer U, Królicki L, Kułakowski P. Syncope and autonomic cardiovascular dysfunction in Parkinson ‘s disease. Parkinsonism & Related Disorders; Abstracts of the 16th International Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders suppl.2 2005, 11: 258 (PT044-03.)

Leczone choroby:

– padaczka

– choroba Parkinsona

– choroba Alzheimera

– zawroty głowy

– bóle głowy

– bóle kręgosłupa

– udar mózgu

– migrena

– inne schorzenia neurologiczne

Profil w portalu ZnanyLekarz

Umów się na wizytę