Lek. Magdalena Kaczorowska – Frontczak

Specjalista neurologii dziecięcej

Specjalista neurologii dziecięcej. Wiedzę zdobywała w Akademii Medycznej w Warszawie, a doświadczenie w Klinice Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Swoje kompetencje zawodowe rozwija poprzez uczestnictwo w różnych konferencjach naukowych np.: “ILAE VIREPA EEG in the diagnosis & management of epilepsy” w 2016r.

Leczone choroby:
– zaburzenia snu
– mózgowe porażenie dziecięce
– zaburzenia napięcia mięśniowego
– zaburzenia rozwojowe
– zaburzenia mowy
– padaczka
– bóle głowy
– polineuropatia
– miastenia
– choroby zwyrodnieniowe

W CM Macromedica zajmuje się konsultacjami z zakresu neurologii dziecięcej (pacjenci 0- 18 lat)

Lek. Magdalena Kaczorowska- Frontczak przyjmuje w poniedziałki, w godzinach wieczornych.

Przygotowanie do wizyty z dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent niepełnoletni (do ukończenia 18 roku życia) musi przyjść na wizytę z rodzicem lub prawnym opiekunem. W przeciwnym razie wizyta nie będzie mogła się odbyć.
Ponadto, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy, aby dziecku na wizycie towarzyszył tylko jeden rodzic.