Przyczyny niedosłuchu u dorosłych

Przyczyny niedosłuchu u dorosłych

Niedosłuch jest zaburzeniem narządu słuchu polegającym na nieprawidłowościach w przewodzeniu i odbiorze dźwięków. Wraz z wiekiem rośnie częstotliwość występowania niedosłuchu i mogą mu towarzyszyć szumy uszne oraz zawroty głowy.

Do najczęstszych przyczyn niedosłuchu na poziomie ucha zewnętrznego zalicza się ciało obce w przewodzie słuchowym, zalegającą woskowinę, wady wrodzone, nowotwory i zwężenia przewodu słuchowego. Natomiast na poziomie ucha środkowego niedosłuch może wynikać z zaburzeń drożności trąbki słuchowej, choroby Pageta, ziarniaka Wegenera, wad rozwojowych i urazów ucha środkowego oraz otosklerozy i zapalenia ucha. Do przyczyn niedosłuchu odbiorczego zalicza się infekcje wirusowe, wady wrodzone ślimaka, urazy ciśnieniowe, złamanie kości skroniowej, leki ototoksyczne, urazy akustyczne i choroby o podłożu metabolicznym.

Przyczyny niedosłuchu

Przyczynami niedosłuchu odbiorczego pozaślimakowego są guzy mózgu, choroby naczyniowe mózgu, udar, tętniak, stwardnienie rozsiane oraz neuropatia skroniowa i guzy kości skroniowej. W przypadku podejrzenia o niedosłuch należy skonsultować się z lekarzem laryngologiem, który postawi diagnozę. Specjalista, w postaci lekarza laryngologa, przeprowadzi badania słuchu za pomocą stroików i audiometrię, dzięki której określi próg słyszalności. Ubytek słuchu rozwija się niepostrzeżenie na przestrzeni kilku lat i może powodować problemu w pracy i w kontaktach z najbliższymi oraz ogólne pogorszenie jakości życia. Osobom powyżej 50 roku życia zaleca się wykonywanie badania słuchu u lekarza laryngologa raz do roku.