Chirurg dr n. med. Marek Wroński 

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

 

Doktor Marek Wroński jest specjalistą chirurgii ogólnej oraz specjalistą chirurgii onkologicznej.

Jest Adiunktem w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1A w Warszawie.

Posiada prawie 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych jamy brzusznej, piersi, tarczycy i narządów położonych powierzchownie potwierdzone uzyskaniem Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) z zakresu ultrasonografii ogólnej w 2010 roku. Wykonuje zabiegi pod kontrolą ultrasonograficzną takie jak drenaż przezskórny zbiorników wewnątrzbrzusznych i biopsje narządowe.

W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Kliniczno-morfologiczna ocena wyników rozpoznawania i leczenia pierwotnych guzów stromalnych przewodu pokarmowego (GIST)”.

Od wielu lat zajmuje się leczeniem chorych ze schorzeniami onkologicznymi i nienowotworowymi narządów jamy brzusznej. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób zapalnych i nowotworowych trzustki, jelita grubego i żołądka. Szczególny obszar zainteresowania zawodowego i naukowego stanowi wykorzystanie technik laparoskopowych w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego. Wykonuje pełen zakres operacji w obrębie jamy brzusznej, w tym laparoskopowe zabiegi pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, żołądka i śledziony.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych zagranicznych i krajowych z dziedziny chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i ultrasonografii. W 2012 roku wyróżniony nagrodą zespołową drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu za cykl publikacji poświęconych postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznemu w rzadkich chorobach przewodu pokarmowego. W 2013 roku uzyskał I Wyróżnienie na 66. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich za pracę plakatową pt. „Ocena skuteczności przezskórnego drenażu zakażonej martwicy trzustki w tomografii komputerowej”.

Ważniejsze ukończone szkolenia:

  • Laparoscopic colorectal masterclass, Elancourt, Francja, 2009
  • Chirurgia laparoskopowa przewodu pokarmowego, Warszawa, 2009
  • Zaawansowane Warsztaty z zakresu chirurgii kolorektalnej, Poznań, 2008
  • II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z zakresu chirurgii laparoskopowej, Warszawa, 2005
  • Podstawy USG narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy, narządów miednicy mniejszej, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2006
  • Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2010.

Profil w portalu ZnanyLekarz