Stulejka u dorosłych

Stulejka u dorosłych

Problem nie tylko wieku dziecięcego

Stulejka jest chorobą męskiego narządu rodnego, która polega na zwężeniu napletka i na utrudnionym lub niemożliwym odprowadzeniu go. Napletek to fałd skóry prącia pokrywający żołądź. Z reguły problem stulejki dotyka chłopców w wieku żłobkowo-przedszkolnym tym bardziej, że niemal wszystkie noworodki płci męskiej mają wrodzoną stulejkę, która powinna ustępować z wiekiem. Jednak schorzenie jest też nierzadko spotykane u dorosłych mężczyzn.

Przyczyny stulejki u dorosłych

O ile u dzieci stulejka jest naturalnym procesem w rozwoju, o tyle u dorosłych mężczyzn nie powinna ona występować. Niemniej bywają mężczyźni, którzy zmagają się z tym problemem. Przyczyny stulejki u dorosłych mogą być dwie:

  • Zaniedbana stulejka wrodzona – stulejka wieku dziecięcego mogła nie być zdiagnozowana lub mogła być też nieprawidłowo leczona.
  • Stulejka nabyta – przyczyną jej powstawania są częste lub przewlekłe infekcje i stany zapalne napletka.

Konsekwencje nieleczonej stulejki

Choć problem może wydawać się mało istotny, to bagatelizowanie go może mieć przykre w skutkach konsekwencje. Zwężony napletek przy odprowadzaniu powoduje u mężczyzn ból, co z kolei ogranicza ich dostęp do części prącia znajdujących się pod fałdem skóry. Nieprawidłowe odprowadzanie napletka wiąże się z utrudnionym utrzymywaniem właściwej higieny prącia. W efekcie, w okolicach żołędzia i napletka gromadzą się bakterie, powodujące infekcje i zakażenia. Te natomiast nasilają objawy stulejki.

Należy jednak mieć na uwadze, że gwałtowne lub forsowne próby odprowadzenia napletka, mogą zakończyć się jego uszkodzeniem, a to może prowadzić nawet do poważnego zakażenia, pęknięcia skóry i powstawania blizn. Jedynym właściwym postępowaniem w przypadku stulejki jest wizyta u specjalisty – lekarza urologa. Będzie on w stanie ocenić stopień zaawansowania oraz przyczynę choroby oraz ustalić z pacjentem ścieżkę postępowania, prowadzącego do wyeliminowania problemu stulejki.