Wskazania do wykonania badań prenatalnych

Wskazania do wykonania badań prenatalnych

Prenatalne badania inwazyjne i nieinwazyjne

Badania prenatalne w formie badań przesiewowych (czyli nieinwazyjnych) są badaniami obowiązkowymi. Ich zakres jest co prawda szeroki i w grupie badań prenatalnych znajduje się ich aż 9, lecz obowiązkowym badaniem jest wykonanie USG ciąży oraz USG genetycznego, które pozwalają na określenie stanu dziecka pod kątem ewentualnych wad rozwojowych oraz wykluczyć lub potwierdzić ryzyko ich wystąpienia. Rozszerzone badania prenatalne to grupa prenatalnych badań diagnostycznych i są to badania zaliczane do inwazyjnych.

Wskazania do wykonania rozszerzonych badań prenatalnych

Istnieją czynniki, które determinują konieczność wykonania badań prenatalnych w szerszym zakresie.

Są to:

  • Kobiety, które zaszły w ciążę po ukończeniu 35 roku życia
  • Dodatni wynik testu PAPP-A (podwójnego) lub testu potrójnego
  • Nieprawidłowy wynik USG genetycznego
  • Wady w ośrodkowym układzie nerwowym w obecnej ciąży
  • Jeżeli przyszła mama urodziła wcześniej dziecko z wadami metabolicznymi
  • Jeżeli w poprzedniej ciąży wystąpiła trisomia 21
  • Jeżeli wystąpiły translokacje chromosomowe lub mozaicyzm chromosomowy u rodziców
  • Jeżeli w poprzednich ciążach wystąpiły nieprawidłowości chromosomowe lub aberracje chromosomów płciowych płodu
  • Jeżeli w poprzedniej ciąży u płodu wystąpiła wada ośrodkowego układu nerwowego

Badania prenatalne mogą być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli lekarz ginekolog prowadzący ciążę widzi wskazania do wykonania badań prenatalnych, wystarczy, że wystawi odpowiednie skierowanie.