Badania prenatalne – czym są i na czym polegają?

Badania prenatalne – czym są i na czym polegają?

Wiele kobiet, słysząc hasło badania prenatalne, obawia się inwazyjnych i niebezpiecznych dla rozwoju ciąży zabiegów, które mogą grozić nie tylko uszkodzeniem płodu, ale nawet poronieniem. Warto zatem wyjaśnić, czym są badania prenatalne, na czym polegają i jakie są wskazania, aby je wykonać.

Grupa badań prenatalnych

Grupa badań prenatalnych składa się z przesiewowych oraz diagnostycznych badań w ciąży. Mają one na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju płodu. Ich wykonanie często pozwala uratować zdrowie, a nawet życie nienarodzonego dziecka, dzięki bardzo wczesnej diagnostyce jeszcze w czasie rozwoju wewnątrzmacicznego.

Zakres grupy badań prenatalnych składa się z kilku metod. Każda z nich jest wynikową poprzedniej i wykonywane są one zgodnie z określonymi wskazaniami, wynikami poprzedzającego badania oraz w określonej kolejności. Warto podkreślić, że przesiewowe badania prenatalne nie są badaniami inwazyjnymi i w żaden sposób nie zagrażają życiu ani zdrowiu matki czy dziecka. Wykonywane są metodami ultrasonografii oraz biochemicznymi (czyli przy pomocy USG oraz z badań krwi matki).

W grupie nieinwazyjnych badań prenatalnych znajdują się:

 • Podstawowe USG ciąży
 • USG 4D
 • USG genetyczne
 • PAPP-A (test podwójny)
 • Test NIFTY
 • Test potrójny
 • Test zintegrowany
 • Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego
 • Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Każde z tych badań ma na celu wykrycie nieprawidłowości we wczesnym rozwoju życia dziecka oraz stopień ryzyka ich wystąpienia. Przesiewowe badania prenatalne mają na celu wykrycie wad pod kątem zespołu Downa, zespołu Edwards’a, zespołu Patau, uszkodzeń w centralnym układzie nerwowym oraz ocenę parametrów rozwoju dziecka.

W grupie inwazyjnych badań prenatalnych znajdują się:

 • Amniopunkcja
 • Biopsja trofoblastu
 • Kordocenteza
 • Fetoskopia
 • Biopsja tkanek płodu
 • Diagnostyka przedimplantacyjna

Badania inwazyjne pozwalają na precyzyjne określenie wad rozwojowych oraz ich stopnia. Dzięki diagnostyce prenatalnej możliwe jest podjęcie przez lekarza ginekologa szybkiej decyzji o ścieżce leczenia. Dzięki badaniom prenatalnym, wiele dzieci zostało wyleczonych jeszcze w okresie płodowym lub jeszcze w tym okresie zostało podjęte leczenie, co zahamowało rozwój bądź zminimalizowało konsekwencje i skutki wad rozwojowych.