„Kiedy termin?” – czyli jak ustalić wiek ciąży oraz przybliżony termin porodu?

„Kiedy termin?” – czyli jak ustalić wiek ciąży oraz przybliżony termin porodu?

Zwykle tzw. wiek ciąży oraz przybliżony termin porodu, określane są podczas pierwszej wizyty ginekologicznej, gdy wiesz już, że jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz. Wyliczane są na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki, a następnie weryfikowane i ewentualnie korygowane podczas badania USG.

Ustalenie wieku ciąży jest niezwykle ważne dla właściwego prowadzenia jej przez cały okres trwania. Dzięki prawidłowemu określeniu wieku ciąży, lekarz ma możliwość weryfikacji, czy przebieg ciąży i rozwój dziecka są prawidłowe.

Jak prawidłowo ustalić termin porodu i wiek ciąży?

Jeśli termin porodu, tym samym wiek ciąży, zostaną nieprawidłowo określone, może to prowadzić do podejmowania błędnych decyzji lub niepotrzebnych działań. Np. do przyspieszenia akcji porodowej lub opóźnienia jej.

Warto jednak mieć na uwadze, że podawane przez lekarzy terminy porodów są terminami przybliżonymi. Wiele zależy np. od długości trwania cyklu. Granice błędu mogą się też różnic w zależności od obranej metody wyliczeń. Wiek ciąży może być określany na podstawie terminu ostatniej miesiączki lub na podstawie dnia zapłodnienia.

Książkowo, ciąża u kobiety trwa 40 pełnych tygodni, czyli 280 dni. To czas wyliczany na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jeśli za wzór przyjmiemy dzień zapłodnienia, czas trwania ciąży to ok. 38 pełnych tygodni, czyli 266 dni. Granice błędów przyjmowane są na ok. 14 dni. Oznacza to, że prawidłowy przebieg ciąży to poród pomiędzy 40 a 42 tygodniem (przy wyliczeniu na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki) i pomiędzy 38 a 40 tygodniem (przy wyliczeniu na podstawie dnia zapłodnienia).

Ciąża trwająca dłużej, niż 42 tygodnie, uznawana jest za ciążę przenoszą i często wymaga podjęcia odpowiednich działań wywołujących poród.

Metody określania wieku ciąży i terminu porodu

Do prawidłowego określenia terminu porodu i wieku ciąży, bardzo ważna jest Twoja własna świadomość długości i przebiegu cykli miesiączkowych. Każde zaburzenia w ich przebiegu powinny zostać uwzględnione w wyliczeniach, jeżeli za wzór zostanie przyjęty pierwszy dzień ostatniej miesiączki.

Aby wyliczyć wiek ciąży wykorzystując wiedzę o cyklach miesiączkowych (metoda Naegelego), liczymy:

termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 1 rok + 7 dni

Jest to wzór dla regularnych, 28dniowych cykli. W przypadku, gdy cykle są dłuższe, należy doliczyć tyle dni, o ile dłuższy był cykl.

Podobnie w przypadku cykli krótszych, niż 28 dni. Wówczas należy odjąć tyle dni, o ile cykl był krótszy.

Kolejną metodą określenia wieku ciąży, jest zestawienie informacji o dacie pierwszego dnia ostatniej miesiączki i badania USG. To metoda szczególnie pomocna w przypadku kobiet z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi. Metoda staje się jednak mniej skuteczna wraz ze wzrostem płodu. Tym samym, zbadanie parametrów CRL (czyli długości ciemieniowo-siedzeniowej dziecka) powinna nastąpić do 10 tygodnia. Po tym czasie zwiększa się ryzyko popełnienia błędu w obliczeniach. Starszą ciążę możliwe jest zbadać z wykorzystaniem innych parametrów. Jednak w II i III trymestrze jest to trudniejsze zwłaszcza dlatego, że każda ciąża rozwija się inaczej i wielkość dziecka może zależeć od bardzo wielu czynników, łącznie ze stosowaną przez ciężarną dietę.

Pozostałe metody na określenie wieku ciąży i terminu porodu

Bywają sytuacje, gdy wykorzystanie informacji o pierwszym dniu ostatniej miesiączki jest niemożliwe lub ciężarna zgłasza się do lekarza prowadzącego w bardzo zaawansowanej ciąży. Wówczas, metodą na określenie wieku płodu może być wzięcie pod uwagę danych klinicznych. Należą do nich m.in. pierwsze, odczuwalne ruchy płodu czy wysokość dna macicy, pozwalająca w przybliżeniu ocenić wiek ciąży.

Pamiętaj jednak, że im szybciej udasz się na wizytę do ginekologa, gdy podejrzewasz u siebie ciążę, tym lepiej. Zwiększy to szanse na wiarygodne i prawidłowe określenie wieku ciąży i przybliżonego terminu porodu.