Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca jest stanem, w którym serce jest niezdolne do pompowania odpowiedniej ilości krwi do reszty narządów w naszym organizmie. 

Czym jest niewydolność serca?

Niewydolność serca występuje wtedy, kiedy serce nie jest w staniu pompować odpowiedniej ilości krwi do narządów znajdujących się w naszym organizmie. Następstwem tego jest docieranie zbyt małej ilości tlenu do niezbędnego funkcjonowania narządów lub zbyt duża ilość krwi zalegająca w narządach ciała. 

Niewydolność serca- rodzaje 

Choroba ta jest bardzo złożona, więc dzielimy ją na trzy podstawowe rodzaje. W zależności od tego dobiera się rodzaj leczenia.

Ostra niewydolność serca jest stanem, w którym objawy niewydolności serca pojawiają się niespodziewanie i szybko narastają

Przewlekła niewydolność serca jest niewydolnością serca z objawami, które utrzymują się minimum jeden miesiąc. W zależności od jej przebiegu klinicznego można ją podzielić na przewlekłą niewydolność serca stabilną, pogarszającą się lub zdekompensowaną. 

Zastoinowa niewydolność serca jest postacią ostrej lub przewlekłej niewydolności serca. Jej charakterystycznym objawem są pojawiające się cechy przewodnienia organizmu, który powodują objawy wywołane przez zastój krwi w narządach. Do tych objawów zaliczamy: poszerzenie żył szyjnych, powiększenie wątroby, duszności spowodowane zastojem w płucach. 

Rodzaje niewydolności serca możemy również podzielić ze względu na wyniki badania echokardiograficznego. Wyróżniamy niewydolność serca:

 • ze zmniejszą frakcją wyrzutową 
 • z umiarkowanie zmniejszoną frakcją wyrzutową
 • z zachowaną frakcją wyrzutową 

Przyczyny pojawienia się choroby 

Niewydolność serca może wystąpić u każdego pacjenta, który ma jakąś chorobę związaną z układem sercowo- naczyniowym.

Wśród najczęstszych przyczyn występowania niewydolności serca jest choroba niedokrwienna serca, najczęściej jest to przebyty zawał serca. Drugie w kolejce jest nadmierne obciążenie pracy serca powodujące nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe serca i kardiomiopatie. Na dalszych miejscach powodujących niewydolność serca, znajduje się cukrzyca, zapalenie mięśnia sercowego i zaciskające zapalenie osierdzia.

Warto pamiętać, że chorobę tę wywołują nie tylko choroby układu sercowo- naczyniowego, a przyczynić się do jej powstawania może: astma, marskość wątroby, nadczynność tarczycy, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Inną ważną kwestią jest to, że przebyta radioterapia w guzach śródpiersia, może uszkadzać mięsień sercowy. Prowadząc do niewydolności. 

Niewydolność serca- przebieg choroby

Choroba upośledza funkcje mięśnia serca, co wywołuje mechanizmy kompensacyjne. Na początku powodują one przeciwdziałanie spadkowi pompowanej krwi i pomagają utrzymać ciśnienie tętnicze na poziomie, który zabezpiecza prawidłowe ukrwienie narządów. 

Po pewnym czasie zaczynają się pojawiać niepożądane skutki mechanizmów kompensacyjnych. Zaliczamy do nich zatrzymanie sodu i wody w organizmie, nasilenie skurczu naczyń obwodowych oraz toksyczny wpływ katecholamin i angiotensyny na serce. Wszystkie te skutki prowadzą do dalszego uszkodzenia układu krążenia. W ten sposób powstaje pewnego rodzaju błędne koło.

Częstość występowania choroby

Biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa, choroba ta występuje u 1-2% populacji. Jeżeli jednak przyjrzymy się osobom po 75. roku życia, odsetek ten wynosi nawet 20%. Przypuszcza się, że w Polsce na niewydolność serca choruje 600-800 tys. osób. Pojawienie się niewydolności serca mocno powiązane jest z wiekiem i procesem starzenia się.

Specjaliści mówią o epidemii niewydolności serca. W ostatnich dekadach liczba osób chorych podwoiła się, co sprawiło, że choroba ta jest poważnym problemem. Warto zwrócić chorobę, że wzrost chorych spowodowany jest przez fakt starzenia się społeczeństwa. 

Niewydolność serca- objawy

W zależności, czy u pacjenta występuje przewlekła niewydolność serca, czy jej ostra postać, poniższe objawy mogą pojawiać się stopniowo lub mogą narastać szybko i niespodziewanie. Warto pamiętać, że początkowej fazie choroby objawy mogą w ogólnie nie występować.

Objawy przedmiotowe

Objawami przedmiotowymi nazywamy te, stwierdzane przez lekarza. Przy niewydolności serca są to:

 • zwiększone ciśnienie w żyłach szyjnych
 • przemieszczenie uderzenia koniuszkowego
 • tachykardia
 • obrzęki kończyn dolnych, moszny i okolicy krzyżowej
 • szybki wzrost masy ciała (więcej niż 2 kg tygodniowo)
 • wodobrzusze
 • powiększenie wątroby 
 • skąpomocz
 • utrata masy ciała (w zaawansowanym stadium choroby)
 • szybkie oddechy

Objawy podmiotowe

Objawy podmiotowe to objawy, które zauważa sam pacjent. Niewydolność serca charakteryzuje się następującymi:

 • duszności
 • uczucie duszności (1-2 minuty po położeniu się, ustępujące przy powrocie do pozycji siedzącej)
 • napadowa duszność nocna
 • stałe zmęczenie
 • zmniejszona tolerancja wysiłku 
 • obrzęki wokół kostek
 • kaszel nocny
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • utrata apetytu
 • uczucie pełności
 • świszczący oddech

Zauważam objawy- co robić?

W przypadku zaobserwowania objawów świadczących o niewydolności serca należy zgłosić się do lekarza POZ, który pokieruje na dalszą diagnostykę. Jeżeli jednak objawy pojawią się nagle, niespodziewanie i szybko postępują, należy wezwać pogotowie ratunkowe. 

Niewydolność serca- leczenie

Leczenie tej choroby jest kompleksowe. Ma ono na celu zmniejszenie śmiertelności i nasilenia objawów. Ukierunkowane jest także na poprawę jakości życia chorego. 

Leczenie przyczynowe 

Ten typ leczenia obejmuje eliminację przyczyn niewydolności serca np. operacyjną korektę wad anatomicznych serca. 

Postępowanie niefarmakologiczne

Do leczenia niefarmakologicznego zaliczamy: ograniczenie podaży sodu, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie spożycia alkoholu, regularna kontrola masy ciała i zaprzestanie palenia tytoniu.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne charakteryzuje się leczeniem skojarzonym wieloma lekami, których działania się uzupełniają. Terapia jest dobierana indywidualnie do pacjenta.

Zabiegi inwazyjne

Terapia resynchronizacyjna– polega ona na wszczepieniu elektrod do serca, które stymulują pracę komór serca.

Kardiowerter- defibrylator– jest to urządzenie przywracające prawidłową czynność serca w przypadku wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu.

Przeszczepienie serca

W niektórych przypadkach, zazwyczaj tych skrajnych, może być koniecznie przeszczepienie serca.

Czy jest możliwe całkowite wyleczenie?

Niewydolność serca jest chorobą postępującą. Oznacza to, że jej całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Leczenie ma na celu zwolnić postęp choroby i poprawę jakości życia chorego.

Aby być z nami na bieżąco: Facebook, Instagram
Aby umówić się do naszych specjalistów: Znany Lekarz