Rozwarstwienie aorty

Rozwarstwienie aorty

Rozwarstwienie aorty to poważna choroba polegająca na przerwaniu części z warstw ściany aorty, która nazywana jest także tętnicą główną

Czym jest aorta?

Aorta jest największą tętnicą w ludzkim organizmie. Tętnica główna po opuszczeniu okolic serca, biegnie ku górze, zatacza łuk i kieruje się w dół przez klatkę piersiową i jamę brzuszną.

Czym jest rozwarstwienie aorty?

Rozwarstwienie aorty polega na przerwaniu warstw ściany aorty. Wskutek tego krew dostaje się pomiędzy warstwy ścian aorty i powoduje dalsze jej rozwarstwianie. Kiedy proces ten dojdzie do odgałęzień aorty, może dojść do niedokrwienia narządu, który zaopatrywany jest przez daną tętnicę. W wyniku tego może dojść do pęknięcia rozwarstwionej ściany i krwotoku wewnętrznego, który nierzadko zagraża życiu.

Rozwarstwienie aorty- przyczyny

Najczęściej rozwarstwienie pojawia się na skutek miejscowego uszkodzenia lub przerwania ściany aorty po wewnętrznej jej stronie. Po powstaniu takiego rozwarstwienia tworzą się dwa kanały: właściwy, w którym prawidłowo płynie krew oraz ten, pomiędzy ścianami tętnicy, przez który krew nie przepływa. Taki nieprawidłowy kanał może się powiększać i uciskać odgałęzienia aorty. Dochodzi wtedy do sytuacji, kiedy krew nie ma możliwości przepływu.

Nie możemy określić jednej przyczyny, która odpowiada za rozwarstwianie się aorty, możemy jednak wyróżnić czynniki ryzyka, które znacząco wpływają na to zjawisko. Pośród nich znajduje się: starszy wiek, wysokie ciśnienie tętnicze, miażdżyca, tępy uraz klatki piersiowej. Dodatkowo, na przebieg rozwarstwiania się aorty mogą mieć wpływ przebyte zabiegi na sercu, korekcje aorty, choroby powodujące zmiany w naczyniach krwionośnych, choroby tkanki łącznej (np. zespół Marfana, Elhersa i Danlosa) oraz stosowanie kokainy.

Rozwarstwienie aorty- jak często występuje?

Choroba ta jest dość rzadka. Dotyka średnio 2 na 100 000 osób. Zachorować może każdy, w każdym wieku, jednak najczęściej diagnozuje się ją u mężczyzn między 40. a 70. rokiem życia.

Jak się objawia rozwarstwienie aorty?

Rozwarstwienie aorty jest poważnym schorzeniem, które zazwyczaj objawia się niespodziewanie i nagle. Pierwszym, głównym objawem jest silny ból w klatce piersiowej, który podobny jest do tego, podczas zawału serca. Ból ten jest ostry i zazwyczaj kłujący lub rozrywający, nierzadko również promieniuje z mostka do łopatek. Stopniowo ból rozszerza się i odczuwalny jest w ramionach, żuchwie, brzuchu i biodrach. Ponadto do objawów rozwarstwienia aorty zaliczamy: zimne poty, uczucie lęku, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, słaby puls i problemy z przełykaniem.

Rozwarstwienie aorty- co robić, by uniknąć zachorowania?

Nigdy nie mamy pewności, czy uda nam się uniknąć zachorowania, ale można stosować profilaktykę, która zmniejszy ryzyko, pojawia się rozwarstwiania aorty. Do takich działań profilaktycznych zaliczamy: leczenie nadciśnienia tętniczego, leczenie miażdżycy i dbanie o bezpieczeństwo w celu uniknięcia urazów mogących mieć wpływ na pojawienie się choroby (np. uderzenie klatką piersiową o kierownicę podczas wypadku). Istotne są również regularne kontrole lekarskie, aby możliwie szybko wykryć ewentualny problem.

Co robić w przypadku wystąpienia objawów?

W przypadku zauważenia u kogoś wyżej wymienionych objawów natychmiast należy wezwać pogotowie ratunkowe, ponieważ każda chwila zwłoki może być tragiczna w skutkach.

Rozpoznanie w rozwarstwieniu aorty

Lekarz podczas wizyty zbiera dokładny wywiad skupiający się głównie na chorobach układu krążenia i płuc- u samego chorego i jego rodzinie. Dodatkowo specjalista osłuchuje serce, płuc i brzuch stetoskopem. Następnie lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań: aortografię, RTG klatki piersiowej, rezonans magnetyczny klatki piersiowej, USG naczyń Doppler i echokardiografię.

Rozwarstwienie aorty- leczenie

W przypadku rozwarstwienia aorty należy podjąć natychmiastowe działania w celu ustabilizowania chorego. Rozwarstwienie aorty wstępującej leczy się chirurgicznie. Natomiast jeśli chodzi aortę zstępującą- można podjąć leczenie chirurgiczne i zachowawcze przy pomocy odpowiednich leków.

W przypadku zaawansowanego rozwarstwienia aorty praktykuje się także wymianę zastawki serca, jeżeli ulegnie ona zniszczeniu.

W leczeniu tej choroby specjaliści często stosują także leki obniżające ciśnienie tętnicze.

Rozwarstwienie aorty- czy jest możliwe całkowite wyleczenie

Całkowite wyleczenie jest możliwe, ale tylko wtedy, jeżeli zabieg chirurgiczny zostanie przeprowadzony przed pęknięciem aorty. Po tym powikłaniu niestety przeżywa tylko ok. połowa chorujących pacjentów.

Postępowanie po leczeniu rozwarstwienia aorty

Chorzy, którzy przebyli rozwarstwienie aorty, wymagają leczenia nadciśnienia tętniczego już do końca życia. Ponadto bardzo istotne są badania kontrolne.

Aby być z nami na bieżąco: Facebook, Instagram
Aby umówić się do naszych specjalistów: ZnanyLekarz