Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu to sytuacja, w której płód rozwija się nieprawidłowo – jest znacznie mniejszy w stosunku do spodziewanych gabarytów w danym okresie rozwoju. Jakie są przyczyny wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i jak je leczyć?

Rozpoznanie

Takie zaburzenie rozpoznaje się za pomocą badań ultrasonograficznych. Im wcześniej wykryto schorzenie, tym szybciej można zareagować odpowiednią terapią. W takiej sytuacji, lekarz ginekolog obejmuje pacjentkę szczególną kontrolą. Niezbędne są regularne badania USG oraz KTG.

Źródło problemu

Przyczyny zahamowania wzrostu płodu są dwie. Jedna dotyczy matki i związana jest z nieprawidłowościami dotyczącymi samego łożyska, zaś druga dotyczy problemów, jakie zachodzą w obrębie samego płodu.

Najczęściej występujące przyczyny:

  • nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, choroby nerek
  • papierosy, które wpływają negatywnie na ściankę naczyń krwionośnych
  • niski status społeczny
  • budowa macicy
  • wady cewy nerwowej
  • choroby serca
  • zakażenia wewnątrzmaciczne
  • zmiany zapalne lub guzy łożyska
  • torbiele łożyska
  • przedwczesne oddzielanie się łożyska

Diagnoza i leczenie

Pierwszą diagnozę wystawia lekarz ginekolog. Do jego obowiązków należy poinformować pacjentkę, w jaki sposób powinna funkcjonować, aby zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. Ginekolog musi regularnie badać ciężarną przy pomocy USG, KTG oraz powinien systematycznie kontrolować ruchy płodów. Tak jak w przypadku wszystkich schorzeń, najważniejsza jest profilaktyka, dlatego już we wczesnym etapie ciąży należy wyeliminować szkodliwe czynniki, choćby takie, jak używki.