Na czym polega badanie EKG?

Na czym polega badanie EKG?

Elektrokardiogram, czyli EKG to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. EKG jest badaniem, które pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, jest pomocne w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom. Jest bezbolesne, szeroko dostępne i nieinwazyjne oraz nie wymagające specjalnego przygotowania przed i opieki po wykonaniu badania. 

EKG można wykonać w przychodni, w gabinecie lekarskim albo przy łóżku chorego. W trakcie badania pacjent jest w pozycji leżącej i ma odkryte kończyny oraz klatkę piersiową. Elektrody przymocowuje się w okolicy kostek i nadgarstków oraz na klatce piersiowej. Nie wolno się ruszać podczas badania ponieważ może to zaburzyć zapis EKG. Otrzymany wynik w postaci graficznego wykresu analizuje lekarz kardiolog i ustala dalsze zalecenia. Badanie trwa około 10 minut i może być wykonywane w każdym wieku.

Badanie EKG

EKG wskazuje zaburzenia rytmu serca i złe funkcjonowanie układu przewodzącego serca. Ponadto jest pomocne w ocenie rozległości  uszkodzenia mięśnia sercowego po przebytym zawale oraz obciążenia komór serca. EKG należy do badań, które jest najczęściej wykonywane wśród pacjentów z podejrzeniem choroby serca. W sytuacji kiedy pacjent zgłasza jakiekolwiek bóle w okolicy serca kardiolog decyduje o konieczności wykonania badania. Jeżeli EKG wykazuje nieprawidłowości pacjent może być skierowany na usg serca (echo serca), a także na holter EKG, który wykonuje pomiary przez 24 lub 48 godzin, a w warunkach szpitalnych nawet do 7 dni.