Decyzja o cesarskim cięciu – kiedy lekarz ją podejmuje?

Decyzja o cesarskim cięciu – kiedy lekarz ją podejmuje?

W ostatnich latach, coraz więcej kobiet rozmawia z ze swoim lekarzem prowadzącym o możliwościach porodu poprzez cesarskie cięcie. Nie jest to jednak kwestia wyboru. Do podjęcia przez ginekologa decyzji o cesarskim cięciu, muszą wystąpić ku temu wskazania medyczne.

Jakie są przesłanki do wykonania cesarskiego cięcia i kiedy lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu?

Na czym polega poród poprzez cesarskie cięcie?

Cesarskie cięcie w środowisku medycznym określane jest zabiegiem, a niekiedy operacją. Polega na mechanicznym przecięciu powłok brzucha oraz macicy w celu wydostania z wnętrza noworodka. Po operacji rana jest zaszywana, a w czasie jej gojenia, konieczne jest zastosowanie się do zaleceń otrzymanych przez lekarza.

Czy cesarskie cięcie jest niebezpieczne dla mamy lub dziecka? na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie „nie” ani jednoznacznie „tak. Jak każda operacja, również cesarskie cięcie obciążone jest różnymi rodzajami ryzyka. Te natomiast zawsze analizuje lekarz decydujący o rodzaju porodu. Bierze pod uwagę wszystkie możliwe aspekty i informuje Cię o nich przed rozpoczęciem zabiegu. Nie podlega jednak wątpliwości, że przy poważnych komplikacjach, cesarskie cięcie może uratować nie tylko zdrowie, ale niekiedy życie mamy lub dziecka.

Jakie są wskazania do wykonania nagłego cesarskiego cięcia?

O nagłym cesarskim cięciu lekarz ginekolog lub położnik decyduje zazwyczaj w sytuacji, gdy występują komplikacje podczas porodu naturalnego. Nie są to jednak jedyne okoliczności, w których może zapaść decyzja o przeprowadzeniu porodu poprzez „cc”.

Najczęstszymi powikłaniami prowadzącymi do porodu przez cesarskie cięcie, są:

Nieprawidłowe położenie dziecka – naturalnie, dziecko powinno przygotować się do porodu układając w macicy główką w kierunku kanału rodnego – czyli w dół. Niekiedy jednak całkowite odwrócenie dziecka nie następuje i choć nie zawsze lekarz decyduje o tzw. cesarce w przypadku ułożenia pośladkowego, to w przypadku wertykalnej pozycji malucha, poród naturalny nie jest fizycznie możliwy.

Łożysko przodujące – w prawidłowym przebiegu ciąży, łożysko znajduje się w górnej części macicy nad dzieckiem i nie przysłania kanału rodnego. Łożysko przodujące to sytuacja, w której łożysko znajduje się na drodze dziecka do kanału rodnego, co uniemożliwi prawidłowy przebieg porodu naturalnego.

Choroby zakaźne matki – istnieje grupa wirusów, których obecność na dzień porodu uniemożliwia jego naturalny przebieg i niesie za sobą ryzyko zakażenia również noworodka. Aby uniknąć tego ryzyka, przeprowadzane jest cesarskie cięcie. Do takich wirusów należą m.in.: wirus HIV, opryszczka narządów płciowych, aktywny (z widocznymi zmianami – brodawkami) wirus HPV lub inne choroby przenoszone drogą płciową.

Zbyt wysokie tętno matki lub nieprawidłowości w wynikach KTG – poród jest ogromnym wysiłkiem zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. niekiedy nawet, jeśli przebieg całej ciąży był prawidłowy i bez zakłóceń, poród może okazać się sytuacją wymagającą interwencji lekarza.

Komplikacje porodowe przy ciąży wielorakiej – choć poród siłami natury przy ciąży wielorakiej nierzadko może przebiegać bez komplikacji, to bywają sytuacje, gdy konieczne jest cięcie cesarskie. Czasami jednej maluch może swoim ułożeniem uniemożliwić dostęp do kanału rodnego drugiemu lub kolejne dziecko oplącze się niebezpiecznie pępowiną. Bywają sytuacje, gdy pierwsze dziecko ciąży wielorakiej urodzi się siłami natury, a przy drugim konieczne będzie cesarskie cięcie.

Decyzję o przeprowadzeniu nagłego cesarskiego cięcia zawsze podejmuje lekarz odbierający poród.

Treści zawarte na naszym blogu, choć są weryfikowane przez specjalistów w różnych dziedzinach medycyny, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą stanowić wskazań postępowania medycznego ani diagnostycznego. O metodach diagnostyki, sposobach postępowania przy konkretnych jednostkach chorobowych oraz ścieżce terapii, każdorazowo decyduje lekarz podczas Twojej osobistej wizyty w jego gabinecie.