Kaszel psychogenny

Kaszel psychogenny

Czyli kaszel na tle nerwowym

Kaszel z reguły jest sygnałem, że organizm zmaga się z jakimś czynnikiem, który jest naturalny w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Nie zawsze jednak kaszel świadczy o infekcji lub problemach ze strony układu oddechowego. Może to być także kaszel na tle nerwowym.

Czym jest kaszel psychogenny?

Kaszel występujący na tle nerwowym jest bardzo trudny do zdiagnozowania. Mimo, że istnieje kilka symptomów, mogących świadczyć o kaszlu psychogennym, to nie są one jednak wystarczająco charakterystyczne, aby możliwe było jego jednoznaczne stwierdzenie.

Kaszel psychogenny jest rodzajem kaszlu pojawiającego się w sytuacjach wywołujących silny stres. Coraz częściej diagnozowany jest on także u dzieci. Jedną z cech charakterystycznych kaszlu na tle nerwowym jest fakt, że nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwkaszlowych, jest długotrwały, nie towarzyszą mu żadne inne objawy, rzadko występuje w nocy czy podczas mówienia oraz nasila się w wyniku wystąpienia czynników wywołujących stres. W zależności od indywidualnych przypadków mogą być nimi zajęcia lekcyjne, sytuacja rodzinna czy kontakty w pracy. Czynnikami stresogennymi mogą być wszystkie sytuacje, z którymi osoba doświadczająca ich nie umie sobie samodzielnie poradzić.

Diagnostyka i leczenie kaszlu psychogennego

Ze względu na niejednoznaczność objawów, przed postawieniem ostatecznej diagnozy konieczne jest wykonanie szeregu badań eliminujących inne objawy. Dlatego, w przypadku niepokojącego i uporczywego kaszlu, w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza internisty, który zleci odpowiednie badania. Należy wykluczyć przede wszystkim infekcje oraz inne choroby, które wśród objawów mają także kaszel. Jeżeli w wyniku diagnostyki lekarz wykluczy istnienie chorób ze strony układu oddechowego oraz chorób powiązanych, wówczas pacjent kierowany jest zwykle do lekarza psychiatry, który ma możliwość zastosowania odpowiedniego leczenia oraz w razie potrzeby również właściwej psychoterapii. W wielu przypadkach wystarczy wyeliminowanie czynnika stresogennego oraz zastosowanie łagodnych środków uspokajających. Jednak o metodzie leczenia każdorazowo powinien zadecydować lekarz.

Kaszlu nie należy ignorować. Jeżeli pojawia się kaszel oznacza to, że organizm sygnalizuje problem, który należy jak najszybciej zdiagnozować oraz wyeliminować, aby zapobiec rozwojowi poważnych schorzeń. Nieleczony kaszel psychogenny może przybrać postać przewlekłą i prowadzić do poważnych konsekwencji, jak np. zachłystowe zapalenie płuc czy wysiłkowe nietrzymanie moczu.