Padaczka – jak się leczyć?

Padaczka – jak się leczyć?

Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu, która polega na występowaniu nawracających napadów padaczkowych.

Padaczka- przyczyny

W większości przypadków specjalistom nie udaje się ustalić przyczyn występowania tej choroby. Są jednak wyjątki, w których takie przyczyny są znane i są one charakterystyczne dla poszczególnych grup wiekowych.

Padaczka u dzieci

Choroba ta występując u dzieci, spowodowana jest głównie chorobami wrodzonymi (np. wadami rozwojowymi mózgu), chorobami genetycznymi, chorobami zakaźnymi w trakcie ciąży (np. toksoplazmoza) lub uszkodzeniem w trakcie porodu.

Padaczka u osób dorosłych

Padaczka w wieku dorosłym najczęściej spowodowana jest przez urazy oraz zapalenia mózgu i opon mózgowo- rdzeniowych. Ponadto, u pacjentów powyżej 65. roku życia przyczyną mogą być udary i choroby zwyrodnieniowe (np. Alzheimer).

Padaczka- jak często występuje?

Padaczka jest jedną z najczęściej występujących chorób układu nerwowego. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi
ok. 1% społeczeństwa.

Czy to padaczka?

U niektórych osób napad padaczkowy może wystąpić raz w życiu i nie jest on ogólnie uznawany za padaczkę. Taki napad może wywołać zbyt wysoka temperatura, alkohol, czy oraz głowy. Po takim też zdarzeniu zazwyczaj nie ma konieczności wdrażania żadnego leczenia.

Lekarz zazwyczaj uznaje padaczkę, gdy u chorego wystąpiły minimum dwa, niesprowokowane przez czynniki zewnętrzne napady.

Padaczka- objawy

Objawem padaczki są powtarzające się napady padaczkowe, które są znakiem przejściowych zaburzeń w części bioelektrycznej mózgu.

Padaczka najczęściej utożsamiana jest z drgawkami, napad taki nazywamy toniczno- klonicznym. Do jego objawów zaliczamy utratę przytomności, sinicę, wyprężenie ciała, drgawki i przygryzienie języka. Taki epizod najczęściej trwa od kilkunastu sekund do 3 minut.

Oprócz napadów toniczno- klonicznych wyróżniamy napady miokloniczne, które obejmują drgawki kończyn górnych. Dodatkowo, w trakcie ich trwania, chory nie traci świadomości.

Część chorych zmaga się z napadami nieświadomości lub napadami częściowo złożonymi. Napady nieświadomości częściej występują u dzieci, a ich charakterystyczną cechą jest niereagowanie na kierowane do niego słowa. Chory przez kilka minut jest „nieobecny”, po czym wraca do wcześniej wykonywanych czynności. W trakcie „nieobecności” u pacjenta mogą występować tzw. automatyzmy (np. skubanie ubrania).

Wystąpienie napadu- co robić?

W przypadku wystąpienie napadu padaczkowego z drgawkami i utratą przytomności u osoby, która wcześniej ich nie miała, należy wezwać pogotowie. W przypadku łagodniejszych objawów- należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Zachowanie podczas napadu padaczki

Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, będąc świadkiem napadu padaczki u zdiagnozowanej osoby.

  1. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu. Zadbać o to, by nie doszło do skaleczenia i urazu głowy (warto coś pod nią podłożyć np. szalik lub kurtkę).
  2. Zwrócić uwagę czy chory ma drożne drogi oddechowe.
  3. Usunąć z ust ciała obce, jeżeli takie są (np. jedzenie).
  4. Rozluźnić ubranie (np. odpiąć guziki w koszuli w okolicy szyi, rozpiąć pasek).
  5. Po ustąpieniu napadu ułożyć chorego na boku, aby uniknąć zakrztuszenia.
  6. Zachować spokój.

Nie należy otwierać choremu szczęki i nic do niej wkładać.

Padaczka- leczenie

Leczenie farmakologiczne

W leczeniu padaczki najczęściej stosowane jest leczenie farmakologiczne. Leki przeciwpadaczkowe mają na celu zapobieganiu występowaniu kolejnych napadów. W zależności od przypadku stosuje się jeden lub więcej leków. Podczas leczenia farmakologicznego bardzo ważne jest, aby pilnować pory przyjmowania leku i unikać czynników prowokujących napady (np. alkohol, brak snu). Niektórzy chorzy nie reagują na ten typ leczenia (padaczka lekooporna). Wtedy stosuje się leczenie operacyjne i dietę ketogenną.

Dawkę i rodzaj leku dobiera lekarz neurolog.

Leczenie chirurgiczne

Ten typ leczenia polega na usunięciu fragmentu mózgu, w którym znajduje się ognisko padaczkowe. Stosuje się je również w przypadku, gdy przyczyną padaczki jest zmiana zagrażająca życiu pacjenta (np. naczyniak). Operacja polega na wszczepieniu urządzenia, które hamuje czynność napadową mózgu.

Dieta ketogenna

Dieta ketogenna charakteryzuje się wysoką zawartością białka i tłuszczy. Stosowana jest w przypadku padaczki lekoopornej u dzieci. Jej przebieg ustala lekarz z dietetykiem.

Aby być z nami na bieżąco: Facebook
Aby umówić się do naszych specjalistów: ZnanyLekarz