Dr n. med. Małgorzata Chodakowska – Żebrowska

Specjalista neurologii

 

Doktor Małgorzata Chodakowska- Żebrowska jest lekarzem specjalistą neurologii. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Oddziale Alzheimerowskim Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul.Wołowskiej w Warszawie, a wcześniej w Oddziale Neurologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Zajmuje się leczeniem chorób neurologicznych u osób dorosłych.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu chorób neurologicznych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Europejskiego i Polskiego Oddziału Towarzystwa Alzheimerowskiego.